Abikeskus

Leia artikleid erinevatest võimalustest, probleemide lahendamisest,
ja teistest tehnilistest näpunäidetest, mis on seotud Hostingeriga.

How to add login form to my website?

Muudetud:
Password Protected Directories login form protect password password protect htpassword

You can protect individual directories using 'Password Protected Directories' feature in your Control Panel.