Abikeskus

Leia artikleid erinevatest võimalustest, probleemide lahendamisest,
ja teistest tehnilistest näpunäidetest, mis on seotud Hostingeriga.

Do you support Frontpage Server Extensions?

Muudetud:
Frontpage Extensions Frontpage Extension

Frontpage Server Extensions are not supported on our platform, since our servers are Linux based.