Abikeskus

Leia artikleid erinevatest võimalustest, probleemide lahendamisest,
ja teistest tehnilistest näpunäidetest, mis on seotud Hostingeriga.

Can DNS clustering be enabled?

Muudetud:
DNS clustering DNS cluster

DNS clustering cannot be enabled on a shared hosting server since it requires significant modifications to our system. However, our virtual private servers (VPS) do support this feature.